خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کشتن پدر و بر تخت نشستن ضحاک , چو ابلیس پیوسته دید آن سخن‬ , ‫یکی بند بد را نو افگند بن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کشتن پدر و بر تخت نشستن ضحاک , چو ابلیس پیوسته دید آن سخن‬ , ‫یکی بند بد را نو افگند بن‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد  – که رحمت بر آن تربت پاک باد

ادامه داستان ضحاک : کشتن مرداس به وسوسه ابلیس و بدست پسرش ضحاک و به تخت نشستن ضحاک . سپس نیرنگ دیگر ابلیس که باجلب اعتماد او و بوسه بر دوش ضحاک زدن موجب رویش دو مار از دوش ضحاک گردید ….

 

‫چو ابلیس پیوسته دید آن سخن‬
‫یکی بند بد را نو افگند بن‬
‫بدو گفت گر سوی من تافتی‬
‫ز گیتی همه کام دل یافتی‬
‫اگر همچنین نیز پیمان کنی‬
‫نپیچی ز گفتار و فرمان کنی‬
‫جهان سربه سر پادشاهی تراست‬
‫دد و مردم و مرغ و ماهی تراست‬
‫چو این کرده شد ساز دیگر گرفت‬
‫یکی چاره کرد از شگفتی شگفت‬
‫جوانی برآراست از خویشتن‬
‫سخنگوی و بینادل و رایزن‬
‫همیدون به ضحاک بنهاد روی‬
‫نبودش به جز آفرین گفت و گوی‬
‫بدو گفت اگر شاه را در خورم‬
‫یکی نامور پاک خوالیگرم‬
‫چو بشنید ضحاک بنواختش‬
‫ز بهر خورش جایگه ساختش‬
‫کلید خورش خانه ی پادشا‬
‫بدو داد دستور فرمانروا‬
‫فراوان نبود آن زمان پرورش‬
‫که کمتر بد از خوردنیها خورش‬
ز هر گوشت از مرغ و از چارپای‬
‫خورشگر بیاورد یک یک به جای‬
‫به خویش بپرورد برسان شیر‬
‫بدان تا کند پادشا را دلیر‬
‫سخن هر چه گویدش فرمان کند‬
‫به فرمان او دل گروگان کند‬
‫خورش زرده ی خایه دادش نخست‬
‫بدان داشتش یک زمان تندرست‬
‫بخورد و برو آفرین کرد سخت‬
‫مزه یافت خواندش ورا نیکبخت‬
‫چنین گفت ابلیس نیرنگساز‬
‫که شادان زی ای شاه گردنفراز‬
‫که فردات ازان گونه سازم خورش‬
‫کزو باشدت سربه سر پرورش‬
‫برفت و همه شب سگالش گرفت‬
‫که فردا ز خوردن چه سازد شگفت‬
‫خورش ها ز کبک و تذرو سپید‬
‫بسازید و آمد دلی پرامید‬
‫شه تازیان چون به نان دست برد‬
‫سر کم خرد مهر او را سپرد‬
‫سیم روز خوان را به مرغ و بره‬
‫بیاراستش گونه گون یکسره‬
‫به روز چهارم چو بنهاد خوان‬
‫خورش ساخت از پشت گاو جوان‬
‫بدو اندرون زعفران و گلاب‬
‫همان سالخورده می و مشک ناب‬
‫چو ضحاک دست اندر آورد و خورد‬
‫شگفت آمدش زان هشیوار مرد‬
‫بدو گفت بنگر که از آرزوی‬
‫چه خواهی بگو با من ای نیکخوی‬
‫خورشگر بدو گفت کای پادشا‬
‫همیشه بزی شاد و فرمانروا‬
‫مرا دل سراسر پر از مهر تست‬
‫همه توشه ی جانم از چهرتست‬
‫یکی حاجتستم به نزدیک شاه‬
‫و گرچه مرا نیست این پایگاه‬
‫که فرمان دهد تا سر کتف اوی‬
‫ببوسم بدو بر نهم چشم و روی‬
‫چو ضحاک بشنید گفتار اوی‬
‫نهانی ندانست بازار اوی‬
‫بدو گفت دارم من این کام تو‬
‫بلندی بگیرد ازین نام تو‬
‫بفرمود تا دیو چون جفت او‬
‫همی بوسه داد از بر سفت او‬
ببوسید و شد بر زمین ناپدید‬
‫کس اندر جهان این شگفتی ندید‬
‫دو مار سیه از دو کتفش برست‬
‫عمی گشت و از هر سویی چاره جست‬
‫سرانجام ببرید هر دو ز کفت‬
‫سزد گر بمانی بدین در شگفت‬
‫چو شاخ درخت آن دو مار سیاه‬
‫برآمد دگر باره از کتف شاه‬
‫پزشکان فرزانه گرد آمدند‬
‫همه یک به یک داستانها زدند‬
‫ز هر گونه نیرنگها ساختند‬
‫مر آن درد را چاره نشناختند‬
‫بسان پزشکی پس ابلیس تفت‬
‫به فرزانگی نزد ضحاک رفت‬
‫بدو گفت کین بودنی کار بود‬
‫بمان تا چه گردد نباید درود‬
‫خورش ساز و آرامشان ده به خورد‬
‫نباید جزین چاره ای نیز کرد‬
‫به جز مغز مردم مدهشان خورش‬
‫مگر خود بمیرند ازین پرورش‬
‫نگر تا که ابلیس ازین گفت وگوی‬
‫چه کردوچه خواست اندرین جستجوی‬
‫مگر تا یکی چاره سازد نهان‬
‫که پردخته گردد ز مردم جهان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*