خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی مرد بود اندر آن روزگار‬ , ‫ز دشت سواران نیزه گذار‬ , داستان مرداس و فرزندش بنام ضحاک

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی مرد بود اندر آن روزگار‬ , ‫ز دشت سواران نیزه گذار‬ , داستان مرداس و فرزندش بنام ضحاک

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد :

داستان مرداس و فرزندش بنام ضحاک

 

‫یکی مرد بود اندر آن روزگار‬
‫ز دشت سواران نیزه گذار‬
‫گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد‬
‫ز ترس جهاندار با باد سرد‬
‫که مرداس نام گرانمایه بود‬
‫به داد و دهش برترین پایه بود‬
‫مراو را ز دوشیدنی چارپای‬
‫ز هر یک هزار آمدندی به جای‬
‫همان گاو دوشابه فرمانبری‬
‫همان تازی اسب گزیده مری‬
‫بز و میش بد شیرور همچنین‬
‫به دوشیزگان داده بد پاکدین‬
‫به شیر آن کسی را که بودی نیاز‬
‫بدان خواسته دست بردی فراز‬
‫پسر بد مراین پاکدل را یکی‬
‫کش از مهر بهره نبود اندکی‬
‫جهانجوی را نام ضحاک بود‬
‫دلیر و سبکسار و ناپاک بود‬
‫کجا بیور اسپش همی خواندند‬
‫چنین نام بر پهلوی راندند‬
‫کجا بیور از پهلوانی شمار‬
‫بود بر زبان دری ده هزار‬
‫ز اسپان تازی به زرین ستام‬
‫ورا بود بیور که بردند نام‬
‫شب و روز بودی دو بهره به زین‬
ز روی بزرگی نه از روی کین‬
‫چنان بد که ابلیس روزی پگاه‬
‫بیامد بسان یکی نیکخواه‬
‫دل مهتر از راه نیکی ببرد‬
‫جوان گوش گفتار او را سپرد‬
‫بدو گفت پیمانت خواهم نخست‬
‫پس آنگه سخن برگشایم درست‬
‫جوان نیکدل گشت فرمانش کرد‬
‫چنان چون بفرمود سوگند خورد‬
‫که راز تو با کس نگویم ز بن‬
‫ز تو بشنوم هر چه گویی سخن‬
‫بدو گفت جز تو کسی کدخدای‬
‫چه باید همی با تو اندر سرای‬
‫چه باید پدرکش پسر چون تو بود‬
‫یکی پندت را من بیاید شنود‬
‫زمانه برین خواجه ی سالخورد‬
‫همی دیر ماند تو اندر نورد‬
‫بگیر این سر مایه ور جاه او‬
‫ترا زیبد اندر جهان گاه او‬
‫برین گفته ی من چو داری وفا‬
‫جهاندار باشی یکی پادشا‬
‫چو ضحاک بشنید اندیشه کرد‬
‫ز خون پدر شد دلش پر ز درد‬
‫به ابلیس گفت این سزاوار نیست‬
‫دگرگوی کین از در کار نیست‬
‫بدوگفت گر بگذری زین سخن‬
‫بتابی ز سوگند و پیمان من‬
‫بماند به گردنت سوگند و بند‬
‫شوی خوار و ماند پدرت ارجمند‬
‫سر مرد تازی به دام آورید‬
‫چنان شد که فرمان او برگزید‬
‫بپرسید کین چاره با من بگوی‬
‫نتابم ز رای تو من هیچ روی‬
‫بدو گفت من چاره سازم ترا‬
‫به خورشید سر برفرازم ترا‬
‫مر آن پادشا را در اندر سرای‬
‫یکی بوستان بود بس دلگشای‬
‫گرانمایه شبگیر برخاستی‬
‫ز بهر پرستش بیاراستی‬
‫سر و تن بشستی نهفته به باغ‬
‫پرستنده با او ببردی چراغ‬
‫بیاورد وارونه ابلیس بند‬
‫یکی ژرف چاهی به ره بر بکند‬
‫پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه‬
به خاشاک پوشید و بسترد راه‬
‫سر تازیان مهتر نامجوی‬
‫شب آمد سوی باغ بنهاد روی‬
‫به چاه اندر افتاد و بشکست پست‬
‫شد آن نیکدل مرد یزدانپرست‬
‫به هر نیک و بد شاه آزاد مرد‬
‫به فرزند بر نازده باد سرد‬
‫همی پروریدش به ناز و به رنج‬
‫بدو بود شاد و بدو داد گنج‬
‫چنان بدگهر شوخ فرزند او‬
‫بگشت از ره داد و پیوند او‬
‫به خون پدر گشت همداستان‬
‫ز دانا شنیدم من این داستان‬
‫که فرزند بد گر شود نره شیر‬
‫به خون پدر هم نباشد دلیر‬
‫مگر در نهانش سخن دیگرست‬
‫پژوهنده را راز با مادرست‬
‫فرومایه ضحاک بیدادگر‬
‫بدین چاره بگرفت جای پدر‬
‫به سر برنهاد افسر تازیان‬
‫بریشان ببخشید سود و زیان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*